Inloggen Account aanmaken

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Hoe werk de zelfhulpmodule?

Als werkende moeder krijg je te maken met heel specifieke spanningen en problemen. Dit kan leiden tot overbelasting. Hier kan je je tegen wapenen. Doe de zelfhulpmodule om op eigen kracht de balans te houden of hervinden in het zorgen voor anderen en het zorgen voor jezelf. De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen.

Kan ik de module ook volgen als ik (nog) geen last heb van overbelasting?

Ja, dat is zeker zinvol. met deze module ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met spanningen die je kunt ervaren als er veel van je wordt gevraagd. Je kunt de module daarom ook volgen om je te wapenen tegen overbelasting in de toekomst.

Is het volgen van de zelfhulpmodule gratis?

Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Is het nodig om de gehele module te volgen?

Nee, het is niet altijd nodig om de module in zijn geheel te doorlopen om je balans te herstellen. De module Werkende moeders is onder te verdelen in een aantal gebieden. Je kunt die onderdelen doen die je het meest aanspreken of waarvan je denkt dat je die nodig hebt. De zelftest kan helpen om inzicht te krijgen in de onderwerpen waar jij moeite mee hebt.

Kan ik anoniem met de zelfhulpmodule aan de slag?

De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen. Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Wat doet Stichting mirro?

Een goede psychische gezondheid is een belangrijk bezit. Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken. Wil je weten voor welke thema’s mirro nog meer online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Stichting mirro is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting mirro kent een bestuur waarin (een beperkt aantal) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Het bestuur staat open voor participatie van andere partijen. Een Wetenschappelijke Board adviseert over de producten, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing is gewaarborgd. Voor de verschillende producten zijn teams ingericht die de kwaliteit en het beheer van de producten monitoren. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Meer over de organisatie leest u in de toelichting op het organogram.

Hoe werk de zelfhulpmodule?

Als werkende moeder krijg je te maken met heel specifieke spanningen en problemen. Dit kan leiden tot overbelasting. Hier kan je je tegen wapenen. Doe de zelfhulpmodule om op eigen kracht de balans te houden of hervinden in het zorgen voor anderen en het zorgen voor jezelf. De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen.

Kan ik de module ook volgen als ik (nog) geen last heb van overbelasting?

Ja, dat is zeker zinvol. met deze module ontwikkel je vaardigheden om effectief om te gaan met spanningen die je kunt ervaren als er veel van je wordt gevraagd. Je kunt de module daarom ook volgen om je te wapenen tegen overbelasting in de toekomst.

Is het volgen van de zelfhulpmodule gratis?

Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Is het nodig om de gehele module te volgen?

Nee, het is niet altijd nodig om de module in zijn geheel te doorlopen om je balans te herstellen. De module Werkende moeders is onder te verdelen in een aantal gebieden. Je kunt die onderdelen doen die je het meest aanspreken of waarvan je denkt dat je die nodig hebt. De zelftest kan helpen om inzicht te krijgen in de onderwerpen waar jij moeite mee hebt.

Kan ik anoniem met de zelfhulpmodule aan de slag?

De zelfhulpmodule is geheel anoniem te volgen. Voor € 7,- maak je een mirro-account aan met één jaar toegang tot de Zelfhulp onderdelen van alle beschikbare modules.

Wat doet Stichting mirro?

Een goede psychische gezondheid is een belangrijk bezit. Stichting mirro vindt dat elk persoon met psychische klachten recht heeft op de juiste zorg op het juiste moment. Zorg die vroegtijdig, eenduidig en doelmatig is, zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving plaatsvindt en past bij de individuele klachten, behoeften en vaardigheden. Daarom ontwikkelt Stichting mirro state of the art producten die professionals in en om de GGZ ondersteunen, en de mentale fitheid van consumenten helpen versterken. Wil je weten voor welke thema’s mirro nog meer online zelfhulp heeft ontwikkeld? Je vindt een overzicht van alle thema’s op www.mirro.nl/aandeslag.

Hoe ziet de organisatie eruit?

Stichting mirro is in april 2012 opgericht vanuit een gezamenlijk initiatief van de GGZ-instellingen AZmn, GGZ Drenthe, GGZ inGeest, Parnassia Groep en verzekeraar Achmea. Mirro is een stichting zonder winstoogmerk. Stichting mirro kent een bestuur waarin (een beperkt aantal) zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn vertegenwoordigd. Het bestuur staat open voor participatie van andere partijen. Een Wetenschappelijke Board adviseert over de producten, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing is gewaarborgd. Voor de verschillende producten zijn teams ingericht die de kwaliteit en het beheer van de producten monitoren. Het bedrijfsbureau van Stichting mirro coördineert en faciliteert alle ontwikkelingen. Meer over de organisatie leest u in de toelichting op het organogram.